Improvised Music from Japan / Discography

Otomo Yoshihide

Amachan: Orginal Soundtrack

(Victor Entertainment, VICL 64041) (Japan) (CD)


 1. Amachan Opening Theme [long version]
 2. Kodo no March
 3. Dekobokomichi
 4. Idol Kyosokyoku
 5. Kazoku
 6. Amachan no Waltz
 7. Asa no Theme
 8. Kohakuiro no Blues
 9. Tochi
 10. Umi [demo version]
 11. Amachan Klezmer
 12. Amachan Opening Theme [regular version]
 13. Amachan Swing
 14. Naraku
 15. Ginmaku no Star
 16. Aki no Theme
 17. Wakai
 18. Land
 19. Jejeje
 20. Itsudemo Yume wo
 21. Time
 22. Jimi de Hen de Bimyo
 23. Theme Hensokyoku
 24. Zannenna Blues
 25. Shiosai
 26. Nichijo
 27. Kodo no March [demo version]
 28. Machi to Seishun
 29. Mitsukete
 30. Geinokai
 31. Yujo
 32. Hoshimeguri no Uta
 33. Kikyu
 34. Umi
 35. Todai

All music by Otomo Yoshihide

Kan Saito: flute
Hiroshi Suzuki: saxophone, clarinet, recorder
Ryoko Egawa: saxophone
Ryota Higashi: saxophone
Hidenori Sato: trumpet
Osamu Imagome: trombone
Jinya Kimura: tuba
Shunsuke Oguchi: accordion
Takefumi Kobayashi: drums, percussion
Hitomi Aikawa: marimba, percussion
Naoko Eto: piano, celesta, electric piano, synthesizer, Memotron, honky-tonk piano
Otomo Yoshihide: electric guitar, acoustic guitar, guitar banjo
Mitsuru Nasuno: bass
Yasuhiro Yoshigaki: drums, percussion
Nashie Inoue: clarinet
Manabu Sakata: drums
Nanae Uehara: percussion, marimba, vibraphone
Tatsuo Kondo: organ, synthesizer, Mellotron samples, harmonica
Jun Nagami: electric guitar
Koki Takai: acoustic guitar
Oh Akioka: bandolim
Shinobu Kawai: bass
Hiroaki Mizutani: contrabass
Kazutoki Umezu: saxophone, clarinet
Shiro Sasaki: trumpet, flugelhorn
Taisei Aoki: trombone
Yusuke Nishimura: bass
Masahiro Uemura: drums
Izumi Misawa: percussion
U-zhaan: tabla
Yoshiaki Sato: accordion
YN Strings (Tsugihiko Sasaki: conductor)

The TV drama Amachan is broadcast April-September 2013 (156 episodes) on NKH TV.

Released in June 2013