Improvised Music from Japan / Discography

Shogeki no UFO

(Transonic, TRS-25023) (Japan) (CD)


 1. Mantel Taii Jiken (2:13)
 2. UFO Rekishi no Narration (2:15)
 3. Uchu Koshinki (Enban eno Yobikake) (0:45)
 4. UFO wo Yobidasu Gishiki (1:57)
 5. UFO Kansokukai (4:56)
 6. Uchu Koshinki (Enban karano Koe) (0:51)
 7. UFO no Mokugeki Taikendan (5:25)
 8. Uchu no Uta--Uchugo (0:55)
 9. Uchu karano Message (2:46)
 10. Uchu Shukion (2:15)
 11. Henkoseion (1:16)
 12. Enban no Shi (7:43)
 13. Mata Kite Enban (1:57)
 14. Denpa Boenkyo niyoru Uchuon (2:59)
 15. Heiwa no Shi--Inori (3:35)

Produced by Yu Hirano
Supervised by Imao Hirano
Sound design: Shinpei Kikuchi
Narration: Mototeru Jonouchi
Art direction: Shusaku Kodama
Cover design: Tadanori Yokoo
Includes liner notes in Japanese by Imao Hirano

For CD reissue:
Re-mastered by Kazunao Nagata at Transonic Studio
Design by SLP Designs (Ryo Miyoshi and Yuuske Simiz)

Re-released in April 1998
Originally released 1978 as an LP (Victor Entertainment)