Improvised Music from Japan / Discography

Tonofon Festival & Solo 2011

(Tonofon, TONO-001) (Japan) (DVD)


 1. Pascals - Kamome
 2. Pascals - Nohara
  Music by Rocket Matsu
  Pascals
  Rocket Matsu: accordion, Pianica, mandolin
  Akane: toy piano, Pianica
  Utsuo: violin, recorder
  Sara Ohtake: violin, recorder
  Taro Kanai: guitar
  Hiromichi Sakamoto: cello
  Toshiaki Chiku: ukulele
  Kota Miki: cello
  Satoshi Hara: banjo
  Kazato Nagahata: trumpet, soprano saxophone
  Ayumi Matsui: violin
  Koji Ishikawa: percussion
  Kurischiine: violin
  Ryutaro Yokosawa: drums

 3. Ohshu - Thailand
 4. Ohshu - Shunkan
  Words and music by Ohshu
  Ohshu: vocal, guitar
  Hashiratani: guitar
  Mmm: flute
  Kanae: electric bass
  Oonoyuki: mandolin, trumpet
  Minmin: keyboard
  Satoshi Fujiwara: guitar
  Yoshinari Kishida: drums

 5. Sakerock - Hello-Põ
 6. Sakerock - Muda
  Music by Kei Tanaka (5) and Gen Hoshino (6)
  Sakerock
  Gen Hoshino: guitar
  Kei Tanaka: electric bass
  Kenta Hamano: trombone
  Daichi Ito: drums

 7. Seiichi Yamamoto/Phew - Sora
 8. Seiichi Yamamoto/Phew - Hana
  Words by Phew and music by Seiichi Yamamoto
  Seiichi Yamamoto: guitar, vocal
  Phew: vocal
  Hisato Yamamoto: guitar
  Jin Harada: electric bass
  Masayuki Chatani: drums

 9. Shugo Tokumaru - Lahaha
 10. Shugo Tokumaru - Green Rain
 11. Shugo Tokumaru - Rum Hee
 12. Shugo Tokumaru - Malerina
  Words and music by Shugo Tokumaru
  Shugo Tokumaru: vocal, guitar
  Itoken: toy piano, Pianica, drums
  Yoshinari Kishida: drums
  Kei Tanaka: electric bass
  Yumiko: accordion, glockenspiel
  Chanson Sigeru: percussion, Andes

 13. Alfred Beach Sandal - Chinese Shampoo
 14. Alfred Beach Sandal - Mexico Umareno Oicco
  Words and music by Akihisa Kitazato
  Alfred Beach Sandal: vocal, guitar

 15. Saya - Hi ga Noboru
 16. Saya - Trampoline no Kaze
  Words and music by Saya
  Saya: vocal, piano

 17. Shugo Tokumaru - Laminate
 18. Shugo Tokumaru - Parachute
 19. Shugo Tokumaru - Linne
 20. Shugo Tokumaru - La La Radio
 21. Shugo Tokumaru - Wedding
  Words and music by Shugo Tokumaru
  Shugo Tokumaru: vocal, guitar

DVD: NTSC, region free, color, stereo, total time: 86 minutes 50 seconds

The second sound channel includes running commentary by Shugo Tokumaru, Yoshinari Kishida, Yumiko, Itoken, Chanson Sigeru, and Kei Tanaka.

Tracks 1-12 filmed at Tonofon Festival 2011, Tokorozawa, June 12, 2011
Tracks 13-21 filmed at "Tonofon Presents Solo 2011," Ikebukuro, Tokyo, November 9, 2011
Produced by Shugo Tokumaru
Directed and edited by Noriko Oishi
Filmed by Noriko Oishi, Hideyuki Terado, Jun Kawaguchi, Daisuke Oya, Kentaro Suzuki, Minoru Morita, and Kenta Kimoto
Authoring by Yutaro Suzuki
Design by Goro

Released in May 2012