Improvised Music from Japan / Discography

Masashi Kikuchi

Shion

(Test/Creativeman Disc., CMDD-00040) (Japan) (CD)


  1. Chi no Usu (7:51)
  2. Nejirebito (6:05)
  3. Hina (2:17)
  4. Tsuki no Tani (6:21)
  5. En (3:07)
  6. Kanata (5:12)
  7. Hotokedachi (3:08)
  8. Higan (5:38)
  9. Gekko (3:58)
  10. Chigusa (6:37)

All composed and arranged by Masashi Kikuchi

Masashi Kikuchi: shinobue (5, 6, 9, 10), nokan (1, 8), sion box (1, 2, 5-8), shakuhachi (2, 4), sakuhachi (3)
Masato Nagahata: piano (4-6, 10), synthesizer (1, 2, 6, 7)
Toshiaki Ishizuka: drums (1, 2, 4, 5, 10), percussion (1, 4, 6, 10)

Recorded by Yoshiaki Kondo at GOK SOUND, Tokyo, September 1996
Engineered by Yoshiaki Kondo
Produced by Hidenobu Kaneda and Masashi Kikuchi

Photography by Hidenobu Kaneda and Masataka Suzuki
Artwork by Naoko Yamagishi
Design by Yoshiaki Ohhinata

Released in November 1996