Improvised Music from Japan / Discography

Rovo
Date Course Pentagon Royal Garden

Sino
Pan-American Beef Stake Art Federations

(P-Vine Records, PCD-18501) (Japan) (CD)


 1. Rovo - Sino (30:35)
  Yuji Katsui: violin
  Seiichi Yamamoto: guitar
  Tatsuki Masuko: DX-7, SH-101
  Koji Nakanishi: Juno-106, SH-101
  Jin Harada: bass
  Yoichi Okabe: drums, percussion
  Yasuhiro Yoshigaki: drums, percussion

  Composed by Rovo
  Conception: Seiichi Yamamoto
  Produced by Rovo
  Recorded by Yoshiaki Kondo at GOK Sound
  Mixed by Seiichi Yamamoto at Cooper Studio
  Mastered by Mitsukazu Tanaka

 2. Date Course Pentagon Royal Garden - Pan-American Beef Stake Art Federations (32:19)
  Naruyoshi Kikuchi: VOX-Jagar, CD-J, keyboard
  Yoshihide Otomo: guitar
  Kohki Takai: guitar, filter
  Yasuhiro Yoshigaki: drums, tambourin
  Nobuo Fujii: drums
  Masaki Kurihara: bass
  Kenta Tsugami: soprano sax
  Yoshihiro Goseki: tenor sax
  Masayasu Tzuboguchi: synthesizers, electric piano, clavinett
  Gen Ohgimi: percussion
  Masaki Yoshimi: tabla
  guest Itoken: drums, tambourin

  Composed by Naruyoshi Kikuchi and Date Course Pentagon Royal Garden
  Produced by Naruyoshi Kikuchi and Kohki Takai
  Recorded at Shibaura Studio, On Air Azabu, Sound Arts, and FarEastIsland Studio
  Engineered by Kenji Konishi
  Mixed by Shigeki Nakamura at FarEastIsland Studio
  Mastered by Mitsukazu Tanaka

Design: Takeshi Matsumoto
Includes liner notes in Japanese by Rovo and Naruyoshi Kikuchi

Released July 2001