Improvised Music from Japan / Discography

Tokyo Flashback 4

(P.S.F. Records, PSFD-69) (CD)


 1. Rudra Vina (4:37)
  Keiji Haino

 2. Bungaku Shojo (7:57)
  Broom Dusters
  Masami Kawaguchi: vocal, guitar
  Shigeki Morohashi: drums
  Manabu Chigasaki: bass

 3. Weird (4:14)
  Musica Transonic

 4. Kodokuna Guitar Ima Sugu Kaeru (7:18)
  Puka-puka Brians
  Ueno: guitar, vocal
  Saya: guitar
  Nawa: drums

 5. Furakoko (6:56)
  Onna Kodomo
  Yuko Hasegawa: bass, voice
  Shizuo Uchida: bass, percussion
  Shinmei Suzuki: violin

 6. Yo ni Nokosu Uta (7:18)
  Shizuka

 7. Hound Dog Blues (6:38)
  Akiyama-Sugimoto
  Tetuzi Akiyama: electric guitar
  Taku Sugimoto: electric guitar
  Atsuko Ohno: drums

 8. Ikon (5:35)
  High Rise

 9. Hadaka de Odoro (5:30)
  Kakashi

 10. Fade Out (5:45)
  Construction
  Hayato Nobuoka: drums, guitar, vocal
  Hisao Mashida: guitar
  Koji Hamazaki: guitar
  Korki Fukuda: bass, vocal

 11. Antagata Dokosa: No Wave (7:06)
  Psychedelic Crazy Horse
  Singo Takahata: 1 string bass
  Yoji Ishii: electric guitar
  Guilliber Non: drums

 12. String Quintet No. 1 (6:07)
  Hikyo String Quintet
  Daisuke Naganuma: violin
  Kazuo Ogino: violin
  Tetuzi Akiyama: viola
  Taisi Takizawa: cello
  Taku Sugimoto: cello

Includes liner notes in English by Alan Cummings

Released 1995