Improvised Music from Japan / Discography

Snakeman's Rock Show! 1: Shojoban

(MMG, AMCW-4137) (CD)


 1. Zenigata no Yoru
 2. Gaikokujin no tame no Nippon no Rock
 3. Leonard no Asa
 4. Sale of Tales
 5. Zen-Nihon Kachinuki Sennuki Oto-ate Senshuken
 6. Love Is Violence
 7. Hai-gan Hour
 8. Tobacco Song
 9. Gekashitsu
 10. Katte ni Sindbad
 11. Ken to Aniki 1
 12. Ken to Aniki 2
 13. Cymbal
 14. Ka no Kacchan
 15. Tsume
 16. Otoko to Onna Monogatari
 17. Senor Timba

The CD includes nine skits (1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16) and eight music tracks (2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17)

Actors:
Katsuya Kobayashi (5, 7, 9, 11, 12, 14)
Yasunori Danda (1, 5, 7)
Kenta Satoi (3, 9, 11, 12, 14, 16)
Mami Kaneko (1)
Shinobu Kawamata (16)
Sugie Watanabe (3, 7, 9)
Shigemi Yamanouchi (12)
Makoto Otake (3)
Kitaro (3)
Shigeru Saiki (3)

Musicians:
Katsuya Kobayashi: vocal (2, 6, 8, 10, 15)
Sakae Fukamachi: synthesizers and vocal (2, 6, 8, 10)
Yoshimasa Shibayama: electric guitar (2)
Optical 8:
Hoppy Kamiyama: synthesizers (4, 13, 17)
Otomo Yoshihide: turntables and hand-made guitar (4, 13, 17)
Akira: vocal (4)
Cheebo: vocal (13)
David Moss: voice (17)

Music for skits by Hoppy Kamiyama except tracks 1, 9, 14 and 16
Genya Kuwajima: computer manipulation (3, 5, 7, 11, 12)

Lyrics by Katsuya Kobayashi (2, 6, 8), Akira (4), Keisuke Kuwata (10), Cheebo (13), and Seiji Hiraoka (15)
Music by Sakae Fukamachi (2, 6, 8), Hoppy Kamiyama (4, 13, 17), Keisuke Kuwata (10), and Seiji Hiraoka (15)

Produced by Katsuya Kobayashi and Akihiro Akabane
Recorded and mixed by Hideki Oguri (1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16), Kiko Uehara (4, 13, 17), and Toshiyuki Sato (2, 6, 8, 10, 15)
Recorded at The Garden Studio and Katsuya Kobayashi Studio
Mastered at Sony Shinanomachi Studio by Mitsuru Kasai

Released 1992