Improvised Music from Japan / Discography

Otomo Yoshihide

Shirasu Jiro: Original Soundtrack

(EMI Music Japan, TOCT-26817) (Japan) (CD)


 1. Shirasu Jiro Main Theme 1 (2:40)
 2. Shissou (7:13)
 3. The Soldier (2:32)
 4. Jesus Loves Me, This I Know (2:25)
 5. Jiro no Ryugi 1 (2:01)
 6. Kyouken (6:12)
 7. Jiro no Ryugi 2 (2:49)
 8. Shirasu Jiro Main Theme 2 (3:14)
 9. Shippu (2:00)
 10. Senjyo (4:48)
 11. Shirasu Jiro Main Theme 3 (3:19)
 12. Shirasu Masako no Theme (2:07)
 13. Buaisou no Theme (3:17)
 14. MacArthur (4:31)
 15. Masako to Jiro (4:08)
 16. Sharekoube to Taihou (7:00)
 17. Jidai wa Ugoku (1:36)
 18. Ballade (3:19)
 19. Aoyama Jiro (3:05)
 20. Karatachi no Hana (3:47)
 21. Shirasu Jiro Main Theme 4 (3:37)

All music composed by Otomo Yoshihide except track 3, by Fred Frith; track 4, by William B. Bradbury; track 16 (Sicilian traditional); and track 20, by Kosaku Yamada
Words by Rupert Brooke (3), Anna B. Warner (4), and Hakushu Kitahara (20)
Strings arrangement by Naoko Eto (1, 4, 11, 13, 21)
Strings conductor: Tsugihiko Sasaki (1, 4, 11, 13, 21)

Fred Frith: vocal and guitar (3)
Lauren Newton: vocal (4)
Mariko Hamada: vocal and piano (16)
Kahimi Karie: vocal (20)
Otomo Yoshihide: guitar (20)

Otomo Yoshihide All-stars (1, 9, 17)
Naruyoshi Kikuchi: tenor saxophone (1, 9, 17)
Shiro Sasaki: trumpet (1, 9, 17)
Osamu Matsumoto: trombone (1, 9, 17)
Otomo Yoshihide: guitar (9, 17)
Kumiko Takara: marimba (9, 17), timpani (9, 17)
Naoko Eto: piano (1, 9, 17), organ (9, 17)
Sachiko M: sinewaves (9, 17)
tokie: bass (1, 9, 17)
saidrum: drum machine (1, 9, 17)
Masahiro Uemura: drums (1, 9, 17)
Yasuhiro Yoshigaki: percussion (1, 9, 17)
YN Strings (1)

Shirasu Jiro Project Special Band (2, 10, 14)
Naruyoshi Kikuchi: tenor saxophone (14)
Shiro Sasaki: trumpet (14)
Osamu Matsumoto: trombone (14)
Otomo Yoshihide: guitar (2, 10, 14)
Naoko Eto: synthesizer (2), Mellotron (2, 10), Fender Rhodes (10, 14)
Sachiko M: sinewaves (2, 10, 14)
tokie: bass (2, 10, 14)
saidrum: drum machine (2, 10, 14)
Masahiro Uemura: drums (2, 10, 14)

Otomo Yoshihide Orchestra (4, 11, 13, 21)
Naoko Eto: piano (21), harpsichord (13)
Shiro Sasaki: piccolo trumpet (4), flugelhorn (11)
YN Strings (4, 11, 13, 21)

Salle Gaveau (5, 6, 8, 12, 15, 19)
Natsuki Kido: guitar (5, 6, 8, 12, 15, 19)
Naoki Kita: violin (5, 6, 8, 12, 15, 19)
Yoshiaki Sato: accordion (5, 6, 8, 12, 15, 19)
Keisuke Torigoe: bass (5, 6, 8, 12, 15, 19)
Masaki Hayashi: piano (5, 6, 8, 12, 15, 19)

Otomo Yoshihide Jazz Ensemble (7, 18)
Naruyoshi Kikuchi: tenor saxophone (7, 18)
Shiro Sasaki: trumpet (7)
Osamu Matsumoto: trombone (7)
Otomo Yoshihide: guitar (18)
Kumiko Takara: marimba (7), vibraphone (18)
Hiroaki Mizutani: bass (7, 18)
Yasuhiro Yoshigaki: drums (7, 18)

YN Strings
Masakatsu Tateichi: violin
Mizue Akaike: violin
Izumi Arakawa: violin
Masami Inoue: violin
Toru Oda: violin
Toshiyuki Takagi: violin
Hirofumi Tamura: violin
Takaaki Fukuda: violin
Akira Miyauchi: violin
Koji Yamada: violin
Hiroshi Nagakura: viola
Naoyuki Matsui: viola
Kazumasa Hayashi: cello
Haruki Matsuba: cello

Track 1 recorded at NHK 506 and 509 Studios, Tokyo, November 13 and 14, 2008 and January 10, 2009
Tracks 2 and 10 recorded at NHK 509 Studio, Tokyo, November 14, 2008
Track 3 recorded at Guerrilla Recordings, Auckland, October 29, 2008
Track 4 recorded at Mothership Studio, Kyoto (by Tomohito Nomura), November 1, 2008; and at NHK 506 Studio, Tokyo, January 10, 2009
Tracks 5, 6, 8, 12, 15, 16 and 19 recorded at NHK 506 Studio, Tokyo, December 8, 2008
Tracks 7 and 18 recorded at NHK 506 Studio, Tokyo, November 13, 2008
Tracks 9, 14, and 17 recorded at NHK 506 and 509 Studios, Tokyo, November 13 and 14, 2008
Tracks 11, 13, and 21 recorded at NHK 506 Studio, Tokyo, January 10, 2009
Track 20 recorded by Otomo Yoshihide at GRID 605 Studio, Tokyo, March 31, 2009
NY Strings recorded at NHK 506, 509, and 604 Studios, Tokyo; Mothership Studio, Kyoto; GRID 605 Studio, Tokyo; and in San Francisco, November, 2008-March, 2009

Includes liner notes in Japanese by Keishi Otomo and Otomo Yoshihide

The TV drama Shirasu Jiro (Directed by Keishi Otomo, music by Otomo Yoshihide) was released February-September, 2009 (three episodes) on NHK TV.

Released in May 2009