Improvised Music from Japan / Discography

Kazutoki Umezu

Plays the Enka: Woodwind Solo

(doubtmusic, dms-126) (Japan) (CD)


 1. Karajishi Botan [Ichiro Mizuki] (4:39)
 2. Yume wa Yoru Hiraku [Komei Sone] (2:59)
 3. Hokkikou [Hiroshi Uda] (4:58)
 4. Onna no Iji [Domei Suzuki] (3:50)
 5. Tsugarukaikyo Fuyugeshiki [Takashi Miki] (4:23)
 6. Yorokobi mo Kanashimi mo Ikutoshitsuki [Chuji Kinoshita] (2:13)
 7. Yagiri no Watashi [Toru Funamura] (4:22)
 8. Zange no Neuchi mo Nai [Kunihiko Murai] (3:37)
 9. Baennorae [Korean traditional] (6:18)
 10. Ame no Bojo [Keisuke Hama] (4:56)
 11. Hana to Chou [Masao Saiki] (5:13)
 12. Mugonzaka [Koji Tamaki] (4:04)
 13. Namida no Misao [Masao Saiki] (3:32)
 14. Ringo no Uta [Tadashi Manjome] (2:18)

Kazutoki Umezu: alto saxophone (1, 4, 8, 13), soprano saxophone (2, 7, 9, 11), bass clarinet (3, 6), clarinet (5, 10, 12, 14)

Recorded and mixed by Yoshiaki Kondo at GOK Sound, Tokyo, October 2 and 3, 2008
Mastered by Tsutomu Suto
Design by Akira Sasaki
Produced by Kazutoki Umezu and Jun Numata
Includes liner notes by Kazunori Harada in Japanese and English (translation by Cathy Fishman)

Released in December 2008