Improvised Music from Japan / Discography

Shibusashirazu Orchestra

Shiburyu

(Chitei Records, B14F) (Japan) (CD)


  1. Barthasar (9:44)
  2. Skirmishing Undies (5:47)
  3. Sally (9:01)
  4. Stechiki (3:10)
  5. Tenbin (14:43)
  6. Starfield (3:37)
  7. Violence Hibana (13:20)
  8. Da Da Da (12:29)

All music by Daisuke Fuwa

Shibusashirazu Orchestra
Daisuke Fuwa: conductor, bass
Hiroaki Katayama: tenor sax
Tetsu Hirosawa: tenor sax
Masahito Inoue (3, 7): tenor sax
Junji Hirose (3, 7): tenor sax, soprano sax
Yoshiyuki Kawaguchi (1-2, 4-6, 8): alto sax
Yutaka Ota: alto sax
Ryuichi Yoshida: baritone sax
Yoichiro Kita: trumpet
Nobuhiro Nakane: trombone
Toshihiro Koike (3, 7): trombone
Tam Tam Tamura (3, 7): trombone
Naoki Hanashima: bass clarinet
Midori Yoshioka: soprano sax, vocal (8)
Aya Murodate (3, 7): flute, voice
Yuji Katsui: violin
Takayuki Kato: guitar
Ichiro Suzuki: guitar
Takeshi Shibuya: organ
Ryoko Maruyama: keyboards
Hiroshi Higo (3, 7): bass
Takeharu Hayakawa (3, 7): bass
Shiro Onuma: drums
Yasuhiro Yoshigaki: drums
Masahiro Uemura (3, 7): drums
Takayuki Matsumura (3, 7): percussion
Taka Aoyama (3, 7): percussion
Tetsuya Kawasaki (3, 7): percussion
Aki Ono (3, 7): percussion
Ayako Sasaki: voice
Kiro Sorimachi (3, 7): voice
Sayaka Nakada: dance
Yumi Wada: dance
Kenichiro Hoshino: Butoh dance
Giga Hizume: Butoh dance
Shichihenge Kikuchi: Butoh dance
Danna Tawaki: Butoh dance
So Ueda: Butoh dance
Toyo Matsubara: Butoh dance

Produced by Shibusashirazu Orchestra
Recorded live at Shinjuku Pit Inn, Tokyo, April 1, 1998 (3, 7); and at Buddy, Tokyo, April 9, 1998 (1-2, 4-6, 8)
Recorded and mixed by Atsushi Tanaka
Mastered by Yoshio Kobayashi at Hi Brite
Artwork by Koji Suzuki
Design by Erica Tanabe
Photography by Yoko Hiramatsu and Mitsutoshi Yoshida
Includes liner notes in Japanese by Teruto Soejima

Released in 1999