Improvised Music from Japan / Discography

Shibusashirazu Orchestra

Shibuboshi

(Chitei Records, B33F) (Japan) (CD)


  1. Images (8:46)
  2. Naadam (12:28)
  3. Quasar (1:23)
  4. PA! (8:19)
  5. Akkan (6:40)
  6. Space Is the Place (10:17)
  7. In the Image of Images (6:04)
  8. Theme of Honda Kohmuten (8:15)

Music by Sun Ra (1, 6, 7), Eiichi Hayashi (2), Takayuki Kato (3), and Daisuke Fuwa (4, 5, 8)

Shibusashirazu Orchestra
Daisuke Fuwa (1, 2, 4-8): conductor
Hiroaki Katayama (1, 2, 4-8): tenor sax
Tetsu Hirosawa (1, 5, 7, 8): tenor sax
Yoichiro Yoshida (1, 2, 4-8): tenor sax
Kunihiro Izumi (1, 4-8): alto sax
Keiko Komori (1, 2, 4-8): alto sax
Hideki Tachibana (1, 2, 4-8): alto sax
Arata Suzuki (1, 5, 6): soprano sax
Yoshiyuki Kawaguchi (1, 5, 6): baritone sax, harmonica
Akira Kito (1, 2, 5, 6): baritone sax
Yoichiro Kita (1, 2, 4-8): trumpet
Mitsuhide Tatsumi (1, 2, 4-8): trumpet
Daisuke Takaoka (1, 2, 4-8): tuba
Walti Bucheli (2, 4, 5, 8): pan flute
Aya Murodate (1, 2, 4-8): flute, vibraphone, vocal
Keisuke Ota (1, 2, 4-8): violin
Yuji Katsui (1, 5-7): violin
Kazuhisa Uchihashi (1, 4, 5, 7, 8): guitar
Hiroyuki Otsuka (1, 2, 5, 6): guitar
Takayuki Kato (1, 3-5, 7, 8): guitar
Sachiko Nakajima (1, 2, 5, 6): keyboards
Hiroshi Higo (1, 2, 4-8): bass
Nobuyoshi Ino (1, 4, 5, 7, 8): contrabass
Kumiko Takara (1): vibraphone
Tsunoken (1, 4, 5, 7, 8): drums
Yasuhiro Yoshigaki (2, 5, 6): drums, percussion
Mari Sekine (1, 4-8): percussion
Aki Ono (5): conga
Ayako Sasaki (6): vocal

Guests
Marshall Allen (2, 4, 5, 8): alto sax
Michael Ray (2, 4, 5, 8): trumpet
Elson Nascimento (2, 4, 5, 8): percussion

Produced and all arrangements by Shibusashirazu Orchestra
Recorded by Yoshiaki Kondo at GOK Sound, Tokyo, July 29-October 25, 2003
Mixed by Yoshiaki Kondo
Mastered by Yoshio Kobayashi at Hi Brite
Photos by Hiroki Nishioka and Thomas Weiss
Design by Tomoko Nishida

Released in January 2004