Improvised Music from Japan / Discography

Ayako Sasaki

Aoitoko

(Chitei Records, B17F) (Japan) (CD)


 1. Hoihoibushi (2:25)
 2. Matatabi (4:18)
 3. Muramatsu Takuya no Theme (4:35)
 4. Ai no Ko ra (4:13)
 5. Tsukiyobi Yofune (2:33)
 6. Compane (3:26)
 7. Mukade (4:43)
 8. Umibozu--Kaijinzoku no Uta (7:16)
 9. Watashi (2:46)
 10. Ai no Uta (3:41)
 11. Narayama (6:42)
 12. Sakana (1:23)

All music by Ayako Sasaki
Words by Kenichiro Hoshino (8, 10)

Ayako Sasaki: piano, vocal
Aya Murodate: flute, voice
Midori Yoshioka: soprano sax, vocal
Kunihiro Izumi: alto sax, fue, guitar
Naoki Hanashima: bass clarinet
Tetsu Hirosawa: tenor sax
Lucky Kawasaki: percussion
Mayumi Shimamura: percussion
Noe Sakai: percussion
Takayuki Kato (1, 8): guitar
Keisuke Ohta (2): violin
Naohiro Kawashita (3): tenor sax
Yasuhiro Yoshigaki (4, 8, 9): percussion
Nobuhiro Nakane (5, 6, 8, 10): trombone
Masahiro Uemura (6-8): drums
Daisuke Fuwa (6-8): bass
Yoshiyuki Kawaguchi (8): alto sax
Hiroaki Katayama (9): tenor sax
Ichiro Suzuki (9): guitar
Takeshi Shibuya (10): piano
Gracious Sakai (10): sanshin
Fumiyo Ueki (12): voice
Tama chan (12): voice

Produced by Daisuke Fuwa and Mitsutoshi Yoshida
Recorded at GOK Sound, Tokyo, December 1998 and March 1999; and in Itsukaichi, February 1999
Recorded and mixed by Takao Akimoto
Mastered by Yoshio Kobayashi at Hi Brite
Artwork by Kenichi Aoyama
Photography by Sakura Kashiwamura

Released in 1999