Improvised Music from Japan / Discography

Suneohair
Otomo Yoshihide

Hallelujah: Abraxas Soundtrack

A film by Naoki Kato

(boid, boid cd-039) (Japan) (CD)


 1. Hallelujah: Film Version (5:30)
 2. Rekka (1:10)
 3. Noise (0:22)
 4. Ryuunji no Niwa de: Jonen no Theme 1 (0:56)
 5. Melon no Uta (1:25)
 6. Sakana (2:39)
 7. Enmei Jikku Kannongyo (1:15)
 8. Poster Kansei: Jonen no Theme 2 (1:24)
 9. Shabondama (0:54)
 10. Kowai Anime (1:17)
 11. Papa to Koriyama e: Jonen no Theme 3 (2:33)
 12. Yomichi: Alternative Version (1:09)
 13. Rakka (1:08)
 14. Gencho (5:01)
 15. Tae no Theme (1:08)
 16. Umi (2:49)
 17. Jonen no Asa (1:45)
 18. Oharai: Segaki (2:54)
 19. Ryuta no Theme (0:46)
 20. Live Junbi: Jonen no Theme 4 (1:43)
 21. Inga (5:08)
 22. Abraxas (3:30)
 23. Hallelujah: Soundtrack Original Version (5:54)
 24. Abraxas: Full Version (8:38)

Soundtrack
Recorded, mixed, and mastered by Yoshiaki Kondo at GOK Sound
Edited by Otomo Yoshihide at Grid
Otomo Yoshihide: guitar, kalimba (4)
Naoko Eto: organ, string arrangements
Miho Kudo: violin
Naoko Ohara: viola
Junichi Kamiunten: clarinet, bass clarinet
Hiroaki Mizutani: contrabass
Tatsuhisa Yamamoto: percussion
Momoko Nakanishi: kalimba
Ren Takada: steel guitar, banjo

"Rekka"
Words and music by Kenji Watanabe
Suneohair: vocal, guitar
Eikichi Iwai: bass
Kazuhiro Kojima: drums

"Sakana"
Words and music by Otomo Yoshihide
Seiichi Yamamoto: vocal
Mariko Takase: vocal
Otomo Yoshihide: guitar
Shigekazu Aida: guitar
Naoko Eto: organ
Kentaro Nakao: bass
Masahiro Komatsu: drums

"Shabondama"
Words by Ujo Noguchi
Music by Shinpei Nakayama
Suneohair and kids: vocal and performance

"Melon no Uta"
Words by Dai Sako
Music by Kenji Watanabe
Suneohair: vocal and performance

"Inga"
Words and music by Kenji Watanabe
Suneohair: vocal, guitar
Shigekazu Aida: guitar, chorus
Kentaro Nakao: bass, chorus
Masahiro Komatsu: drums

"Abraxas"
Music by Kenji Watanabe, Shigekazu Aida, Kentaro Nakao, Masahiro Komatsu, and Otomo Yoshihide
Suneohair: guitar
Shigekazu Aida: guitar
Kentaro Nakao: bass
Masahiro Komatsu: drums
Otomo Yoshihide: guitar, conductor

"Hallelujah"
Words and music by Leonard Cohen (Japanese translation by Kenji Watanabe)
Arrangements by Otomo Yoshihide
Suneohair: vocal
Rie Tomosaka: vocal (1)
Otomo Yoshihide: guitar
Shigekazu Aida: guitar
Naoko Eto: organ
Kentaro Nakao: bass
Masahiro Komatsu: drums
Mariko Takase, Naoki Kato, and others: chorus

The film Abraxas (directed by Naoki Kato, music by Otomo Yoshihdie) was released in December 2010

Released in December 2010