Improvised Music from Japan / Discography

Novo Tono

Panorama Paradise

(Alida / Creativeman Disc., CMDD-00038) (Japan) (CD)


 1. Introduction (1:13)
 2. Toku no Kassai (2:31)
 3. Koko kara no Shuppatsu (4:14)
 4. Owaranai Uzumaki (4:11)
 5. Sasaekirenai Kurasa (4:07)
 6. Dynamite Summer (3: 35)
 7. Yume no Hanshu (3:56)
 8. Robot Rondo (2:48)
 9. Hakujitsumu (2:15)
 10. Angel (1:46)
 11. Yohaku no Uta (2:28)
 12. Umi e Iko (4:07)
 13. Moichido Nemuro (4:39)

All lyrics by Phew
Music by Seiichi Yamamoto (1, 2, 7), Otomo Yoshihide (4, 6, 9), Masahiro Uemura (8), Naoko Etoh (12), Yusuke Nishimura (13), and Novo Tono (3, 5, 10, 11)

Novo Tono
Seiichi Yamamoto: guitar, acoustic guitar, vocal
Otomo Yoshihide: turntables, guitar, backing vocal
Phew: vocal
Naoko Etoh: piano, keyboards, backing vocal
Yusuke Nishimura: bass, acoustic guitar (9), backing vocal
Masahiro Uemura: drums, percussion, backing vocal

Guests
Hiroaki Fujimura: banjo (2)
Yuji Katsui: violin (4, 6, 7)
Hiroyuki Nagashima: edit. (2, 11)

Recorded by Yoshiaki Kondo and Takao Akimoto and mixed by Yoshiaki Kondo at GOK Sound in May, June and July 1996
Tracks 10 and 11 mixed by Seiichi Yamamoto and Hiroyuki Nagashima respectively
Mastered by Yoshiaki Kondo at Kojima Recordings in August 1996

Released in December 1996